De medlemmar i Läkarförbundet som är försäkringstagare i SalusAnsvars Livbolag har i jämförelse med kunder i andra försäkringsföretag haft en avkastning åren 1996–2004 i nivå med den i Länsförsäkringar, Nordea och SPP. Kunder i Folksam, SEB Trygg Liv och Skandia har haft en något bättre avkastning. Under åren 1998 och 1999 hade SalusAnsvars Livbolag en totalavkastning som var bland de absolut bästa på marknaden. Under åren 2000– 2004 har totalavkastningen varit sämst på marknaden.
Livbolagets negativa utveckling kan antas fortsätta utifrån nuvarande trend med dagens låga ränteläge. De övergripande orsakerna till den negativa utvecklingen står att finna i bolagets relativa litenhet och i den negativa utvecklingen på kapitalmarknaden under åren 2000 till 2002.

Inga tecken till förbättring
I och med Finansinspektionens reglering av den s k högsta räntan ses ingen snabb förändring i positiv riktning för försäkringstagarna. Läkarförbundet har som ägare i SalusAnsvar AB agerat för att lösningen ska bli så bra som möjligt för medlemmarna utifrån de förutsättningar som råder.
Retrospektivt finns det delar som kan beskrivas som mindre bra affärer för företaget, men ingen av de ansvariga har haft andra avsikter än att göra det bästa för försäkringstagarna.

Stadgearbete pågår
Vid Läkarförbundets fullmäktigemöte 2005 kom sju av elva motioner från yrkesföreningar, tre från lokalföreningar och en från enskild medlem. Det pågår ett arbete med att se över stadgarna inför nästa års fullmäktigemöte. Om en yrkesförenings fullmäktige vill kunna föra vidare en fråga beror på när i tiden i förhållande till Läkarförbundets fullmäktigemöte som yrkesföreningens fullmäktigemöte är förlagt. Förutom denna väg finns det alltid en möjlighet för enskild medlem att inkomma med motioner till fullmäktige.
*
Läs mer på Läkarförbundets webbplats http://www.lakarförbundet.se.