I sin kommentar till vår kritik mot hur läroboken »Neurologi« belyser whiplashskador undviker författarna att kommentera varför de belyst problemen ensidigt (Läkartidningen 40/2005, sidorna 2883-5).

Kommissionens rapport
Författarna har i stället hänvisat till Whiplashkommissionens rapport. Den rapporten har tillkommit och bekostats av försäkringsbranschen, varvid representanter från branschen är starkt representerade. Kommissionens uppfattning har därvid inte status av vetenskap.
Författarna uppfattar att de har stöd från kommissionen för sin uppfattning att exempelvis felaktig och överbeskyddande vård vid det akuta omhändertagandet, individens personliga konstitution, ekonomiska ersättningsanspråk samt massmedial uppmärksamhet skulle ha betydelse för utveckling av kroniska besvär.

Oroväckande
Varken kommissionen eller författarna hänvisar till någon vetenskaplig litteratur för sina påståenden. I modern vetenskaplig litteratur har sådana hypoteser avvisats [1-4], varför det är oroväckande att läkare som skriver läroböcker gör sig skyldiga till att sprida grundlösa påståenden och stärka fördomar.