Som kirurg och anställd i Stockholms läns landsting sedan många år och intresserad av sjukvårdspolitik, tycker jag att det är bra att svenska medborgare kan söka vård utomlands. Detta är ett sätt att kringå de förbud och restriktioner som stat och landsting lägger på vården i Sverige. Det är dessa alternativ som behövs för att få ökad mångfald och bättre tillgänglighet till vård för medborgarna.

Det tråkiga är att det inte tillåts i Sverige. Vi vet ju alla hur svårt det är för en privat vårdgivare att få vårdavtal med landstinget som har monopol på finansiering och således är den enda »köparen« i leken »köp och sälj« som förekommer på många håll i Sverige. Allt i rättvisans tecken eller som förre socialministern Lars Engqvist sa »Ingen ska få komma och förstöra vår fina Svenska sjukvård«.