Nej, det finns ingen uppgörelse mellan läkemedelsbolagens annonsering och den redaktionella texten i Läkartidningen. Självfallet inte. Bengt Järhult har hittat ett exempel som är ett rent olycksfall i arbetet. Vi är i vanliga fall mycket noggranna med att placera annonser på ett sådant sätt att misstankar av den typen inte ska kunna uppstå, men i fallet annonsen för och texten om klopidogrel skedde alltså ett beklagligt misstag.

Sedan är det en annan sak att vi publicerar annonser för läkemedel som är godkända och inriktade på sjukdomstillstånd som vi skriver om i tidningen på olika sätt. Bengt Järhult anar en sammansvärjning – själv anser jag att det är lika naturligt att annonsera om läkemedel i en läkartidning som det är att annonsera om bilar i en biltidning eller om möbler i en inredningstidning.

Annonser är en viktig del av intäkterna för Läkartidningen, har så varit i decennier och kommer att vara det i fortsättningen. Utformningen av dem utvärderar vi ständigt och man kan ha olika uppfattningar om vad som är bra och dåligt i det enskilda fallet. Men det är viktigt att slå fast att ingen kan köpa sig redaktionellt utrymme i Läkartidningen.