Vi tar till oss Anne Bergmans och Britta Lewalds kritik. Rubriken hade varit korrekt om den speglat resultaten av en välgjord randomiserad studie eller metaanalys. Självklart måste man vara försiktig med att dra slutsatser på grundval av kongressrapporter och annat opublicerat material. Så även om våra författare måste ha friheten att få uttrycka sin åsikt så bör rubriker spegla det som är klart belagt snarare än det som återstår att visa.