Jag delar Sandströms oro över hur olika bipacksedlarna är för »samma« läkemedel. Och det är likadant med Fasstexterna och produktresuméerna riktade till förskrivare. Orsaken är att olika myndigheter i EU godkänner olika generika. Om exempelvis Tyskland varit det första landet att godkänna ett generikum från en viss tillverkare, har den tyska myndigheten ansvaret för produkten och godkänner den med hänvisning till det tyska »originalet«. De tyska »originaltexterna« avviker ofta från de svenska.

För läkemedel som är godkända av andra länders myndigheter, får inte vårt svenska läkemedelsverk göra annat än att »erkänna« deras godkännanden. Så beroende på vilket land som godkänt olika generika blir texterna olika. Detta påpekades av LIF i samband med införandet av generiskt utbyte 2002, men ingen ansvarig har hittat en lösning på problemet.
Inför nästa års tryckta Fass (2007) erbjuder LIF alla generikaföretag att välja en förkortad text med hänvisning till originalprodukten. Jag hoppas detta anammas av flera företag, men problemet kvarstår att bipacksedlarna är olika.
På det finns det dessvärre ingen lösning annat än att problemet försvinner med tiden. Sedan 1998 är det inte möjligt med nationella godkännanden för nya läkemedel, varför produktsortimentet gradvis kommer att harmoniseras.