I Läkartidningen 4/2006 (sidorna 207-11) finns en bra artikel om restless legs. I utredningsschemat på sidan 210 bör två kompletteringar göras: uteslut tyroideasjukdom och fästingburen infektion genom att ta blodprov för analys av T4, TSH och borreliaserologi.