År 2005 betalade en familj med två läkare, och där en var prenumerant, 756 kr för Läkartidningen. År 2006 betalar familjen 1 000 kr men erhåller flerexemplarrabatt med 200 kr, vilket innebär att de erhåller ett exemplar av papperstidningen istället för två. Skattereduktionen med 25 procent motsvarar ytterligare 200 kr, dvs det kostar 600 kr. Det betyder en minskad kostnad med 156 kr, men om man tidigare gjort avdrag i inkomstdeklarationen för prenumerationsavgiften innebär det istället en kostnadsökning med ca 200 kr.

Läkarförbundets hus på Villagatan inköptes 1942 och har varit en bra investering. Förslag om att sälja huset och flytta till annan hyresfastighet har diskuterats vid ett antal tillfällen. Hittills har fördelarna som det innebär att bedriva verksamheten i fastigheten på Villagatan ansetts väga tyngre än nackdelarna.
Verksamheten i kansliet och Läkartidningen har under de senaste åren setts över, och en systematisk genomgång under 2005 har inneburit att kostnaderna för verksamheten har minskat med drygt 30 procent sedan 2001.

I samband med fullmäktige 2005 togs ett beslut att avskaffa den regel med företräde till fritidshusen som Per Lytsy hänvisar till. Av totalt ca 2 200 veckor att hyra ut utnyttjades 2004 sammanlagt 20 veckor av personer med förtur. Vi har under hösten 2005 avvecklat fyra fritidsfastigheter.
Det kan knappast anses som en kärnverksamhet för en fackförening att driva fritidshus, och idag skulle vi inte inskaffa denna typ av objekt. De fritidshus vi har kvar är uppskattade av många medlemmar, men vi prövar ständigt om detta är en verksamhet som vi skall bedriva.

Visst har det skett en ökning av medlemsintäkterna, men detta är främst resultatet av en ändrad bokföring. Tidigare redovisades prenumerationen av Läkartidningen som en intäkt till Läkartidningen, men idag redovisas den som en del av medlemsintäkten till Läkarförbundet.