Nu har Werkö sällat sig till Jeppson (Läkartidningen 11/2006, sidan 857). Något förvånande med tanke på den tankeskärpa som annars tidigare präglat Werkös inlägg. Kan någon av herrarna berätta vem som ska ta fram framtida läkemedel? Att kasta lort är enkelt, men vem tar fram lösningarna? Ska vi slänga ut framtidens alla patienter och medicinska behov med badvattnet?

Debatten handlar faktiskt inte om hur läkemedelsindustrin använt sina resurser eller hur de granskar sina reseräkningar. Det handlar om att på en utsatt marknad där innovationer prissätts mot
generika minskar investeringsviljan. Om man lyckas blunda tillräckligt hårt så kan man slippa se den massiva nedgången av nya produkter under senare år. Stänger man öronen också slipper man höra att det kan ha ett samband med en ökande generikamarknad med korta patenttider.
Slutsats: Vi riskerar att bli av med det enda system vi hittills känner för att ta fram nya läkemedel. Antingen ser vi till att industrin kan producera vinster och därmed har möjlighet att göra innovationer, eller så får vi uppfinnna nya system för att ta fram läkemedel.