Är det inte dags att DES (drug eluting stents) granskas lika hårt som andra läkemedel på lokal nivå? Skall inte läkemedelskommittéerna vara med om denna bedömning?
På ACC (American College of Cardiology) 2006 presenterades flera studier som visade tvivelaktiga resultat av läkemedelsstentar avseende hårda slutmätpunkter såsom död och hjärtinfarkt. Det presenterades studier där metallstentar utan läkemedel hade bättre effekt på död och hjärtinfarkt än läkemedelsstentar.

Användandet av läkemedelsstentar varierar mycket stort i landet från enstaka procent till betydligt högre siffror. Priset på dessa stentar är mycket högt, högre än 10 års förbrukning av flertalet läkemedel. Vi anser att den »lokala« granskningen skall vara lika hård som den av andra läkemedel och att den med fördel kan utföras med hjälp av läkemedelskommitéerna. I prioriteringsarbetet både nationellt och lokalt måste man också ta hänsyn till de stora kostnaderna.