I Läkartidningen 7/2006 (sidan 445) redovisar Claudia Lampic sin studie som visar att studenter på långa universitetsutbildningar vill få sitt barn sent och att de överskattar fertiliteten hos kvinnor mellan 35 och 39 års ålder. Lampic föreslår kunskapsökning som botemedel eftersom många »vill skjuta fram sitt barnafödande till efter det att de avslutat sina studier«.
Gott så, men större effekt tror jag, som mamma och läkarstudent, att en förbättring av föräldraförsäkringen för studenter skulle få. Idag får en student 180 kronor per dag i föräldrapenning, dvs 5400 kr/månad före skatt. För de studenter som inte kan få barnvagn, kläder, spjälsäng och allt vad ett nyfött barn behöver från föräldrar och vänner är det omöjligt att försörja sig och sin bebis på den summan. Med en föräldraförsäkring för studenter i nivå med (eller ännu hellre högre än) studiemedlet på 6900 kr/månad är jag övertygad om att fler av mina kursare skulle ha fått barn tidigare. Kanske vore det en fråga att driva för Sveriges gynekologer?