Intresserat läste jag förra HSAN-chefen Anita Werners debattartikel om Socialstyrelsens förslag till förbättrad patientsäkerhet i LT 14/2006 (sidorna 1084-5). När hon skriver att Danmarks framsynta patientsäkerhetslag är tveksam från »patientsäkerhets- och rättssäkerhetssynpunkt« blir jag förvånad. Jag menar att det danska förslaget skapar en förbättrad patientsäkerhet genom att fler misstag inom sjukvården blir kända.
När hon i nästa mening utan sakargument skriver att förslaget rimligen ökar anmälningsbenägenheten i offentlig, men inte i privat driven sjukvård sätter jag morgonkaffet i vrångstrupen! Hög patientsäkerhet genom ständiga förbättringar av verksamheten är lika viktig för privata som för offentliga vårdgivare.

Anita Werner skriver om vikten av att »man upprätthåller respekten för det personliga ansvaret inom sjukvården«. Sjukvårdens medarbetare är legitimerade och har därmed ett tydligt personligt ansvar. Ett repressivt system medför att man sopar fel och brister under mattan och hoppas på att undgå upptäckt. Om piloter skulle ha agerat så hade flyget inte varit säkrare än sjukvården är idag. Då skulle vart tionde flygplan störta eller på annat sätt medföra skada för passagerarna!
Det är inte i HSAN eller i patientnämnder som det verkliga arbetet med förbättrad patientsäkerhet sker – det sker ute i sjukvården genom ett systematiskt avvikelsearbete.

Socialstyrelsens förslag är bra, men kan förbättras ytterligare:
Förslaget innebär att avvikelser anmälda inom 7 dagar inte kan anmälas vidare till HSAN för prövning av enskilt ansvar. Samtidigt skall vårdgivaren inom 60 dagar anmäla till Socialstyrelsen. Tag bort sjudagarsgränsen! Händelser som inte är anmälda inom utsatt tid riskerar att sopas under mattan precis som i nuvarande system.
I enlighet med säkerhetstänkandet i SOSFS 2005:12 bör det införas en skyldighet för HSAN att anmäla ärenden som rör brister i verksamhetens säkerhetssystem till Socialstyrelsen för utredning.
En Lex Maria anmälan är offentlig så snart den nått Socialstyrelsen. Pga. rädsla för att bli uthängd offentligt kan detta begränsa viljan att anmäla. Låt Lex Maria anmälningar vara offentliga, men först efter att Socialstyrelsen utrett färdigt.

Ett modernt säkerhetstänkande betonar organisationens ansvar. Det är verksamheten som skall säkerställa att dedikerad vårdpersonal inte orsakar skada i sitt engagerade arbete för patienternas bästa. Sjukvården blir inte säkrare genom att vi stoppar huvudet i sanden och väljer att inte se alla de farliga händelser som sker varje dag. Detta gäller oavsett om vården drivs i privat eller offentlig regi.