Chefläkare Lars Englund undrar vad det är för etiska värden jag »egentligen avser«. Ja, det är bara de etiska regler som antagits av Läkarförbundet och World Medical Association.
Om den föreslagna angiverilagen går igenom kommer detta att uppmärksammas av massmedia. Jag tror att det t ex skulle medföra att våra paranoida patienter blev ännu mera misstänksamma mot sjukvården, och att alkoholisthustrur, av rädsla, skulle dra sig för att för läkare berätta om sina män.