Min berättelse om betydelse av reparativ ortopedisk knäledskirurgi kan sluta här, den 28 februari 2006.
Knappt 11 månader efter en total bilateral knäledsrekonstruktion kan jag glida förbi Mora kyrka in mot målet för HalvVasan.
Tack till »Pelle« Olerud och hans medarbetare på ortopeden på Södersjukhuset i Stockholm.
Snacka om ökad livskvalitet!

* Tidigare artiklar av Björn Ekblom i denna »serie« har varit införda i Läkartidningen 40/2004 (sidan 3098) och 40/2005 (sidan 2889). HalvVasan är ett halvt Vasalopp, 45 km, med start i Oxberg och målgång i Mora. red


Artikelförfattaren passerar i god stil Mora kyrka på väg mot målet.