Stockholms läkarförening har inte varit inbjuden att delta i arbetet med att ta fram det förslag till policy för samverkan med den sk komplementära medicinen som Lena-Maj Anding och Raymond Wigg själva beskriver som unikt.
Vi har i Läkartidningen och i informella samtal med landstingsledningen, inklusive Anding och Wigg, fört fram argument mot policyförslaget såsom det nu är utformat. Detta har resulterat i att förslaget är under omarbetning och att beslut inte förväntas tas förrän i oktober ( inte i juni som Anding/Wigg skriver).
I det arbetet vet jag att Stockholms läkarförening kommer att vara delaktig. Jag hoppas då på en konstruktiv och givande dialog.