Skabb är ett vanligt problem på våra hudmottagningar. Smittsamhet i vården förekommer men är vanligen inte ett stort problem. Diagnosen kan ibland vara svår att ställa då skabbdjuret är mycket litet och kräver förstoring i mikroskop för att synas tydligt.
Behandlingen, som är väl prövad, sker med Tenutex. Vid recidiv är återsmitta det vanligaste. En adekvat behandling är nödvändig för att komma tillrätta med problemet och minska risken för återsmitta. Förhoppningsvis ordineras inte »huskurer« (LT 17/2006, sidan 1342) till ett ibland långdraget och besvärligt problem som kan kräva upprepade läkarbesök innan diagnosen säkert kan ställas.