Lars Jacobsson vill ha en svensk särlösning. Rättssystem bör så långt möjligt vara likformiga i vår internationaliserade värld. Insikten om detta ledde till att vi fick Magnus Erikssons allmänna landslag på 1300-talet.
I ett första steg bör vi återgå till den ordning som alla andra finner bäst (de är varken dummare eller mindre humanistiska än vi Storsvenskar). De som vill ha en annan ordning är fria att argumentera för det, inom EU och internationellt. Är argumenten goda vinner de uppslutning på sikt. Till dess bör Sverige rätta in sig i ledet.