Ingen läkare kan ha undgått Boehringer Ingelheims (BI) kampanj mot myrkrypningar i benen. Den har pågått länge trots att företagets preparat Sifrol (pramipexol) först nu blivit registrerat och det är förbjudet att marknadsföra läkemedel innan de är godkända. Men det är i praktiken just det som skett i Dagens Medicin, Läkartidningen och andra medicinska tidskrifter.
Mellan 5 och 15 procent av befolkningen anges ha RLS, restless legs. BI har satt likhetstecken mellan myrkrypningar och RLS i rubriken ovanför myrburkarna (se bild). Myrkrypningar är dock inte samma sak som RLS, som definieras utifrån ett flertal kriterier.

BI har således brutit mot LIFs (Läkemedelsindustriföreningen) marknadsföringsregler genom en indikationsglidning, detta redan innan preparatet kommit ut. BI har i den långvariga annonseringen utifrån ett juridiskt hårklyveri tvått sina händer – man har inte nämnt den produkt alla vet annonseringen gäller.
BIs strategi ligger väl i linje med att företaget redan tidigare fällts av IGM (Läkemedelsindustrins informationsgranskningsman) för produktlansering direkt till allmänheten via patientföreningen RLS Förbundet, som i en sponsrad annons utnyttjats av BI.
Nu har emellertid IGM satt ner foten och bedömer att annonsen »Myran« ska ses som marknadsföring oavsett om själva produktnamnet nämns eller ej. Flera ytterligare ärenden i BIs prelansering har behandlats under våren av IGM. Sammantaget ska BI betala 360000 kronor.

BI har knutit till sig en handfull svenska läkare och betalat deras vetenskapliga undersökningar, där också flera studier ska ge underlag för den marknadsföring vi nu sett början av. Dessa läkare har funnits med i alla möjliga sammanhang under prelanseringen; i patientföreningen RLS Förbundets material på bl a Internet och i föreläsningar över landet. RLS Förbundet understöds ekonomiskt av BI m fl företag, och i annonser i bl a DN 21/3 2006 lockar RLS Förbundet allmänheten med gratisföreläsning på Karolinska Universitetssjukhuset.
Som tack för industrins hjälp avslutar patientföreningen annonsen med: »Flera hundra tusen svenskar får sömnen förstörd av RLS, men behandling finns.«
BI uppgav till mig långt före godkännandet att Sifrolförsäljningen utvecklats mycket gynnsamt och att det är styrkorna för RLS-behandling som går. Kampanjen har således lyckats långt innan godkännandet av Läkemedelsverket skett!

Ett synnerligen välorganiserat flöde av artiklar och ledarkommentarer om RLS har funnits i olika medier, t ex i Axcess och Apoteket 1/06 – titelsida och huvudartikel! Bingo! I Läkartidningen 4/2006 (sidorna 207-11) dyker det upp en översiktsartikel om RLS, där alla fyra författarna under jävsförhållanden uppger sin anknytning till BI. BI delar välvilligt ut detta uppköpta särtryck i sina externa kontakter.

IPULS, som många läkare trodde skulle bli en garant för icke-kommersiell vidareutbildning men som alltmer blivit industrins kuliss och alibi i marknadsföringen, har ordnat och ordnar kurser för läkare om RLS. Det är föreläsare ur gänget knutet till BI som står på scenen, och finansieringen är ordnad av BI-sponsrade RLS-förbundet och BI. IPULS webb- plats www.ipuls.se (kursnr 20050276) avslutas i detta finansieringssammanhang komiskt med »Inga bindningar eller jäv«.

Vill läkarkåren att nya potenta läkemedel/indikationer introduceras på detta sätt? Vad säger landstingen som ska betala kalaset? Vad säger LIF om ett sanktionssystem, som det i praktiken är lönsamt att bryta mot gång på gång ?
*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.


Annons publicerad innan läkemedlet ifråga fått godkännande.