Vägen till helvetet är stenlagd med politikernas goda avsikter. Vi har nyligen sett en illustration i SVTs Uppdrag granskning av datajournalsystemet Cosmic från Cambio. Jag vill hävda att politikernas dröm att vi alla i sjukvården skall ha ett enhetligt system över hela Sverige är orealistisk och bör överges. Regeringens vision att vi skall kunna gå in var som helst och få upp vår journal från ett annat landsting är däremot möjlig.

Det finns två sätt att lösa vårdens IT-problem.
1. Vi går över till VAS allihop. VAS är ett vårdadministrativt system som finns i hela Norrbotten och fungerar bra efter 20 års utveckling. Det är inte svårare att lära sig än hebreiska, med vilket det delar en olycklig tendens att dölja alla vokaler. Kommunikationen sjukhus–vårdcentral fungerar utmärkt, och man har nästan förverkligat den papperslösa sjukvården. Men delvis genom återhållsamhet. Normalt får man inte upp sjukhusets journal om man arbetar på en vårdcentral, det kräver extra knapptryckningar och då är man naturligtvis redo att vänta. Jag betvivlar emellertid att den förmodligen lilla grupp som arbetar med VAS skulle kunna klara datoriseringen av hela den svenska sjukvården. Vi har ju också fantastiskt bra och tillförlitliga program spridda över hela sjukvården. Varför måste vi se på denna mångfald som bara ett problem och inte en tillgång?
2. Gör tankeexperimentet att det amerikanska försvarets IT-grupp, DARPA, hade bestämt att alla datorer som skulle kommunicera med varandra måste ha samma programvara och komma från samma tillverkare. Då hade vi inte haft Internet och kanske inte några persondatorer heller. Monopol ger stagnation.
Vad vi behöver nu är ett gemensamt protokoll för hur datasystem inom sjukvården skall kommunicera med varandra. Vi kan ha protokollet TCP/IP som förebild och bygga kommunikationen på text så blir tekniken framtidssäker. Apotekets metod för att skapa e-recept är ett avskräckande exempel på hur man inte skall gå tillväga.