Läkarförbundets rutin i samband med att vi får en remiss och har möjlighet att yttra oss är att vi skickar remissen internt till delföreningar för synpunkter. Därefter sammanställs svaren och diskuteras, ofta i en förtroendemannagruppering. Svaret är en sammanvägning av de inkomna synpunkterna. I det aktuella fallet har remissen ställts till Svensk förening för obstetrik och gynekologi och diskuterats i Etik och ansvarsrådet.
Den aktuella remissen är, som Tomas Seidal anger, ganska omfattande och problematiserar samtliga de områden där det efterlyses kommentarer. Vi välkomnar en debatt som Seidal efterlyser och ser fram emot spännande inlägg i abortfrågan i Läkartidningen.