Vid akuta allergiska reaktioner och andra anafylaktiska reaktioner är det viktigt att ha beredskap och att snabbt kunna ge adekvat behandling. Det är också viktigt att behandlingen inte fördröjs av otillräckliga åtgärder. Det finns flera moderna översikter om detta, som även finns tillgängliga på Internet. Läkemedelsboken 2005/2006 [1] har ett bra kapitel om anafylaktisk chock, där man framhåller att det primära är att tidigt ge adrenalin, helst intramuskulärt. Kortison ska också ges, men det har ingen effekt i den urakuta fasen. Man kan också vid behov ge antihistamin.

Beträffande kortison påpekas i vanliga farmakologiska läroböcker, till exempel Goodman & Gilman´s [2], att man kan förvänta sig effekt av kortison först efter några timmar. Det amerikanska allergologsällskapet publicerade förra en året en omfattande översikt, där man framhäver vikten av att ge adrenalin omedelbart och att vara beredd att vid behov upprepa behandlingen [3]. Beträffande kortison skriver man att det inte har någon plats i akutbehandlingen, eftersom det tar 4–6 timmar innan man får effekt, även om kortisonet har getts intravenöst.

Mot denna bakgrund ter sig den artikel som Johan Blomgren och Staffan Svensson skrivit i Läkartidningen nr 15-16/2006 som något felriktad. Man diskuterar där behandling av akuta allergiska reaktioner med olika beredningsformer av Betapred. Sanningen är således att det inte spelar någon roll hur man ger Betapred – det är inte bråttom. Vad som är bråttom är däremot att ge adrenalin intramuskulärt.
Modern behandling av anafylaxi kan således sammanfattas i några viktiga punkter [4]:
Var beredd på att anafylaxi kan uppträda. Förse medicinskåpet eller akutväskan med flera autoinjektorer med adrenalin för intramuskulär injektion (Anapen 0,3 mg/dos eller EpiPen 0,3 mg/dos). Öva injektion med en riktig adrenalinspruta på dig själv! Detta för att förvärva en förtrogenhet med behandlingen och för att kunna känna igen adrenalinets bieffekter (tremor, hjärtklappning, frusenhet).
Lägg ner patienten. Höj fotändan.
Ge adrenalin intramuskulärt.
Larma.
Ge eventuellt Betapredtablett 0,5 mg 10 stycken lösta i vatten eller nedsvalt med vatten.

Jag rekommenderar att liknande riktlinjer införs för tandvården i Västra Götaland, gärna i samråd med allergologer, liksom motsvarande riktlinjer redan finns på många andra ställen i Sverige.