Dahlström, Olsson och Granström skriver i Läkartidningen 20/2006 (sidorna 1618-22) om Poiseuilles lag, som anger de faktorer som reglerar luftflödet genom näshålan: »Av formeln kan man se att en relativt sett liten minskning av radien ger ett fyra gånger högre flödesmotstånd.«

Detta är dock inte en korrekt tolkning av sambandet mellan flöde, tryckgradient och flödesmotstånd. I själva verket är det så att om radien halveras ökar motståndet 16 gånger eftersom detta är beroende av radien upphöjd till fyra! Flödet kommer då att bli en sextondel av det ursprungliga flödet.