Lars Werkö berättade i Läkartidningen nr 5/2006, sidorna 312-4, om en amerikansk forskare, Thomas Butler, som – efter stora framgångar som klinisk epidemiolog och infektionsläkare – hamnade i fängelse efter ingripande från FBI och IRS (den amerikanska skattemyndigheten). FBI var intresserade av hur han hanterat provrör med böldpestbakterier (detta intresse som en direkt följd av »post-9/11«) medan IRS påtalade ekonomiska oegentligheter i samband med de kliniska prövningar Thomas Butler genomfört såväl i USA som i Afrika. Han fälldes på 44 av de 47 punkter han åtalats för: bara tre gällde dock – tämligen obetydliga – problem med pestbakterier, resten handlade om hans ekonomiska relationer till universitet och industri. Thomas Butler lämnade i november 2005 fängelset i Fort Worth efter två års vistelse där. Han »lämnade ifrån sig« sin läkarlegitimation under stressande FBI-förhör och har fråntagits sitt pass.

Werkös poäng är att vetenskapliga framgångar kan göra oss fartblinda så att vi bortser från lagar och förordningar som faktiskt finns kring vår verksamhet inom såväl sjukvård som forskning. Och visst kan Thomas Butler – ytterst målmedveten i sitt arbete – i andra sammanhang kanske verka »trubbig«, benägen att följa egna lagar. Och visst kan han ha hanterat forskningsanslag på sätt som kan diskuteras. Men jag är inte övertygad om att han är en »svag själ« som lockats av de stora penningsummorna …

I en läsvärd artikelserie http://www.cleveland.com/plague får man det hela ytterligare belyst. Vilken roll för FBIs storslagna ingripande spelade Bushadministrationens erkänt svala intresse för vetenskap (skapelsehistorien, stamcellsforskning, klimatförstöring)? Eller de då aktuella förberedelserna för anfallet mot Saddam (den amerikanske presidenten hade just fått sin smittkoppsspruta)? Visserligen gav Yersinia pestis upphov till digerdöden, men bakterien har visat sig vara ytterst svår att omvandla till ett »vapen« – endast sovjetiska kollegor lär ha lyckats – så för sakkunnigt folk borde några borttappade provrör ha varit en icke-händelse.
Dispyt mellan en forskare och ett universitet rörande forskningsanslag och kontrakt – med industrin som en tredje part – är ett känsligt område i många akademiska miljöer. Men Thomas Butlers eventuella fel och brister till trots är det också intressant att försöka förstå motparten.

Lubbock, Texas, är en utpräglat republikansk stad: ingen annan ort i USA (med ett undantag) gav ett starkare stöd till president George W Bush 2004. Presidentfamiljen har sina rötter i trakten. Texas Tech är stadens största arbetsgivare, varmt omhuldat av alla. När medier slog upp nyheterna om »Dr Plague« och hans bortslarvade bakterier var han snabbt dömd – av stadens innevånare.
Både staden och universitetet arbetade just då hårt för att få bli platsen för det tilltänkta »Bush presidential library and museum«. Det var i den miljön rättegången utspelades!