Med anledning av de förhållanden som Mattias Aurell påpekar arbetar Livsmedelverket sedan ett år med ett långsiktigt program. Målet är att under fem år sänka befolkningens natriumintag med cirka 50 procent och komma ner till de rekommenderade nivåerna.
För närvarande pågår diskussioner med hela livsmedelsbranschen för att om möjligt enas om en gemensam handlingsplan. I nästa steg kommer konsumenterna att på olika sätt informeras. Programmet kommer att presenteras på Riksstämman i Göteborg senare i år.