Tomas Seidal, överläkare, docent och verksamhetschef på Länssjukhuset i Halmstad, har nu i flera nummer av Läkartidningen delgivit oss sin syn på abort. Han är tydligen inte lika ivrig att skylta med titeln ordförande i föreningen »JA till livet« i Läkartidningen, som nämnda förening är att få skylta med dr Seidals titlar, för att vinna trovärdighet i debatten.
Med vetskap om Tomas Seidals engagemang i den extrema kristna högern inser man snart att han knappast företräder många i professionen. Snarare bör man se till det faktum att han företräder den svenska delen av den globala »pro life«-rörelsen, vars rabiata inställning till abort lett till mord på kolleger som utfört det uppdrag som är läkarens: Att göra gott.