Vi tackar för Erik Svartholms kommentarer kring vår artikel om bukväggsbråck, och det är roligt att artikeln blivit så noggrant genomläst. Nedan presenteras bakgrunden till påståendena avseende navelbråck.
Prevalensen navelbråck hos vuxna anges till 2 procent (Velasco M, et al, Hernia. 1999;4:233-9). Samme författare anser också att alla navelbråck hos vuxna (även asymtomatiska) skall opereras på grund av relativt stor morbiditet och mortalitet i samband med akut kirurgi för navelbråck.

Mortaliteten anges i denna översiktsartikel kunna uppgå till 25 procent i samband med inkarceration. Detta bygger på ett arbete av Hjaltason från 1981 (Acta Chir Scand. 1981;147:263-7). Samme författare anger också att 17,7 procent av alla patienter med navelbråck drabbas av inklämning.
Det är möjligt att vi formulerat oss otydligt, men vi anser, liksom dr Svartholm, inte heller att asymtomatiska patienter med navelbråck måste opereras.