Slutsatserna i Gösta Eliassons och Elisabet Linders inlägg om hemsjukvården i LT 26–27/2006 (sidorna 2025-6) var ganska uppgivna. Jag vill därför berätta om vår mottagning, Kvartersakuten Serafen, en läkarledd entreprenad på Kungsholmen i Stockholm med husläkarmottagning, BVC, hemsjukvård, särskilt boende (sjukhem, servicehus).
Totalt är vi åtta husläkare och två–tre utbildningsläkare, som har ansvar för 19000 patienter, varav cirka 300 i hemsjukvård och 257 på särskilda boenden.
År 2005 var andelen hembesök 7 procent av totalantalet läkarbesök (barnavårdscentral undantagen), dvs betydligt högre än de exempel som nämndes i Eliassons och Linders artikel.
Detta tror jag beror på flera faktorer, till exempel:
• Läkarna (utom utbildningsläkarna) bokar själva sina tidböcker och har därigenom möjlighet att prioritera efter eget medicinskt ansvar.
• Mottagningen leds av läkare, som har bäst förutsättningar att planera verksamheten efter medicinska prioriteringar.
• För särskilda boenden har vi extra hög kapitering och därmed incitament att behålla uppdraget.
• Vi har personliga listor, vilket ökar engagemanget för enskilda patienter.
• Vi har öppen mottagning på morgonen, vilket gör att morgnarna blir mycket flexibla. Om doktorn får vetskap om en dålig patient i hemmet görs hembesök. Som exempel kan nämnas patient med pneumoni eller hjärtsvikt som försämras. Därigenom kan en sjukhusvistelse förhindras.

Med rätt förutsättningar går det att öka andelen hembesök, det är vår mottagning ett exempel på.