Professor Nils Sjöstrand har helt rätt i att Brown-Séquard dog (1894) innan Nobelpriset började utdelas (1901). Hur det felaktiga påståendet om att Brown-Séquard skulle ha fått Nobelpriset smugit sig in i min medicinska kommentar kan jag inte förklara. Men hade Nobelpriset funnits redan under Brown-Séquards krafts dagar (innan han försökte att föryngra sig själv) skulle han ha haft chansen att få priset – han påvisade 1856 att binjurarna var livsviktiga och senare att kroppens celler förutom med hjälp av nervimpulser också kunde kommunicera med hjälp av »inre sekretion«, dvs hormoner.