Catarina Canivet ställer tre frågor och kommer med ett påpekande.
1. Ordet skyldighet har annan värdeladdning än synonymerna förpliktelse och ansvar. En HIV-positiv person har skyldighet att inte sprida smittan vidare, och en HIV-negativ person har skyldighet mot sig själv och sin omgivning att undvika/minska risken för smitta.
Vad vi gör i Etiopien är att uppmuntra flickor och kvinnor till ökad kontroll över sin sexualitet och uppmuntra pojkar och män till ansvar och respekt istället för sexuell makt. »Den egocentriska utlevelsen av sexualiteten med spridande av HIV genom många tillfälliga sexuella kontakter stavas hänsynslöshet. Där har budskapet inte varit tillräckligt tydligt utan fegt inlindat« [1].
2. Sjalen med text på amarinja (»AB« på ena kortsidan och »Survival« på den andra) är ingen »slöja« eller »sedvänja för flickor« för att »signalera kyskhet«, och vi har inte »initierat« det hela. Det har de etiopiska ungdomarna i ledningsgruppen själva gjort – allt i kampen mot aids. Sjal är en naturlig prydnad i dessa fattigbyar med vävarkultur. Den här specialvävda är ett attribut som är att likna vid en T-shirt med texten »En rökfri generation«.
3. Frågan beträffande Figur 2 är relevant. I Sverige skulle jag aldrig ha publicerat bild och text utan att (gärna skriftligen) ha fått godkännande av personen i fråga. I det här fallet är det annorlunda. Man frågar: »Får jag visa bilden [som då fanns i digitalkamerans display] och berätta om dig för andra?« En bild som denna säger mer än ord. (Sedan bilden togs har åtgärder vidtagits till förbättring av hennes och hennes barns boende, nutrition och vård.)
4. Edward C. Green, antropolog, Harvard University, är en av författarna i konsensusgruppen (referens 5 i debattartikeln). Han har grundligt studerat orsakerna till minskningen av HIV i Uganda. Hans forskningsresultat är vägledande för vårt arbete bland fattiga och hemlösa i Addis Abeba, och vi inspireras av hans uppfattning att människor i Afrika är kapabla att hitta egna lösningar och att förändra sina beteenden.