Patienter som inte kan betala sjukhusräkningen blir kvarhållna med tvång. Detta framgår av en rapport från Human Rights Watch (HRW)och Burundian Association for the Protection of Human Rights and Detained Persons, »A high price to pay: The detention of poor people in hospitals«, som offentliggjordes den 7 september. Patienterna kan bli kvarhållna i veckor, i månader, och i undantagsfall över ett år.
Rapporten visar att sjukhusen i Burundi under 2005 kvarhöll hundratals patienter som inte kunde betala för sig. Många var kvinnor som hade fött barn och som oväntat behövde kejsarsnitt. I många fall vägrade sjukhusen att ge någon ytterligare behandling eller vård till dessa patienter, och i många fall tvingade sjukhusen dem ur sängarna för att kunna använda dessa för rikare patienter.
Patienter som inte kunde betala sina räkningar hölls under bevakning så att de inte kunde rymma från sjukhusområdet. Några var tvungna att sälja sina djur eller sin åkermark för att kunna betala och bli frisläppta. För närvarande finns flera hundra patienter fångna på detta sätt på sjukhus i Burundi.
Denna sedvänja pekar på ett underliggande problem, nämligen det att patienterna själva måste betala för sin behandling. Burundi är ett av världens fattigaste länder. Alla patienter, även fattiga sådana, måste betala en del av sjukvården själva, medan en del ska betalas av den offentliga sektorn. I praktiken har myndigheterna inte pengar att göra detta på grund av att budgeten inte räcker till.

Principen att patienterna ska betala avgifter för sjukvården har ivrigt förespråkats av Världsbanken, som också i Burundi har varit pådrivande för denna »reform«.
Från och med maj i år har regeringen beslutat att all mödra- och barnhälsovård ska erbjudas gratis. Därefter har sjukhus tillåtit mödrar och småbarn att lämna sjukhusen. För övriga kvarhållna patienter har det dock inte blivit någon skillnad. De hålls fortfarande kvar.
Rapporten kan läsas på http://www.hrw.org/english/docs/2006/09/07/burund14126.htm