Roland Eksmyr arbetar inom projektet Vejby Barnhälsa med att bl a minska aidsspridningen i Etiopien. ILäkartidningen skriver han: »Det är för flickor och kvinnor inte bara en rättighet utan en skyldighet (min kursivering) att undvika HIV … Det gäller givetvis även pojkar och män, men det är nog i alla fall flickor och kvinnor som vi får knyta våra största förhoppningar till …« [1].
Verkar det inte egendomligt att lägga bördan av »skyldighet«, med möjlighet till »skuld« för dem som fallerar, just på de afrikanska kvinnorna? Kan Eksmyr i stället möjligen ha menat ungefär »De sociala strukturerna gör att det blir mer effektivt att arbeta med kvinnor och flickor i första hand«?
På Vejby Barnhälsas webbplats [2] står att flickorna i projektet får bära sjalar, på vilka bokstäverna A och B broderats – A som i »Abstain« och B som i »Be truthful«. Traditionellt där kvinnor använder slöja, så är det för att signalera kyskhet. Andra kvinnor ses då ofta av omgivningen som lössläppta, orena, ja, återigen, de är »skyldiga« till att hetsa männen till smutsiga sexuella gärningar. Hur tänker Eksmyr när hans bistånds- projekt initierar eller uppmuntrar denna sedvänja för flickor?
Slutligen undrar jag över »Figur 2«. Valde han att informera personen på fotot om vilka intima detaljer i hennes liv som skulle offentliggöras och om reflexionerna i sammanhanget? Till exempel »Hon har varit trogen …«, »Hennes situation kan verka hopplös …«. Tyckte Roland Eksmyr att det var någon idé att visa henne det foto som valts för publicering? Jag måste erkänna att hela denna sekvens fick mig att tänka på de inbundna årgångarna av tidskriften »Barnavännen« från 1904–1905, som jag som 11-åring slukade vid besök hos mina farföräldrar.
Jag, som själv aldrig jobbat i tredje världen, hyser stor respekt och beundran för dem som gör det. Projektet Vejby Barnhälsa gör säkert oerhört mycket nytta! Kanske skulle det kunna bli ännu bättre om man bjöd in någon kunnig etnolog, antropolog eller dylikt, och försökte hitta och åtgärda en och annan blind fläck.