Det är mycket glädjande att Eksmyr nu också betonar männens utvecklingspotential. Beatrice Ware, en välkänd HIV-aktivist från Uganda, smittad inom äktenskapet, säger: »ABC stigmatises HIV positive women. It allows people to conclude that we are either promiscuous or unfaithful« [1].
Prydnader är kulturberoende, inte naturliga. En T-shirt mot nikotinbruk har inte samma sociala implikationer som en huvudbonad för den feminina befolkningen, beskrivande dess sexualvanor. Om fotot: Varför integritetsskyddet bör vara olika för afrikaner och svenskar har Eksmyr inte lyckats förklara. Även i Sverige finns stoff till bilder som »säger mer än ord«.