Från 2000 till 2004 ökade antalet vuxna amerikaner utan sjukförsäkring från 40 miljoner till nära 46 miljoner, trots att ekonomisk tillväxt ägt rum i USA under denna period. Samtidigt har kostnaderna för sjukvård ökat med över7procent per år, en takt högre än den allmänna ekonomiska tillväxten.

Resultaten från Commonwealth Fund Health Survey, en studie av 4350 amerikaner över 19 års ålder som ägde rum mellan augusti 2005 och januari 2006, visar att medan familjer med låg inkomst i högre utsträckning saknar sjukförsäkring, så gäller detsamma i ökande utsträckning även familjer med medelinkomst.
Två av fem amerikaner i arbetsför ålder med en inkomst mellan 20000 och 40000 dollar (»medelinkomst«) saknade sjukförsäkring under en del av 2005 – en kraftig ökning från 2001, då »bara« 28 procent var oförsäkrade.
Vuxna med en inkomst under 20000 dollar (»låginkomsttagare«) var i högre utsträckning oförsäkrade: 53 procent var oförsäkrade under en del av året.
67 procent av de oförsäkrade kommer från familjer där minst en person arbetar heltid.

En av fem personer under 65 år betalar för närvarande av skulder de ådragit sig för sjukvård. De som saknar sjukförsäkring är särskilt hårt drabbade av detta.
Studien visar också att oförsäkrade personer med kroniska sjukdomar, såsom diabetes eller astma, i högre utsträckning underlåter att ta sina mediciner därför att de inte har råd.
Förebyggande insatser, såsom mammografi, utnyttjas i lägre utsträckning av oförsäkrade (48 procent av kvinnor i åldern 50–64 år) jämfört med försäkrade (75 procent).
Personer utan sjukförsäkring upplever också sämre kvalitet i vården.

Rapporten summerar att sjukvården i USA, och i sista hand, den amerikanska befolkningens hälsa och produktivitet, urholkas i takt med att landets försäkringsproblem fortsätter att växa.
Rapporten kan i sin helhet läsas på http://www.cmwf.org/Publications/publications_show.htm?doc_id=367876