Mitt inlägg om homocystein (Läkartidningen 36/2006, sidan 2576) fick dessvärre en olycklig rubrik (»Homocystein inte uträknat än!«), som krockar med texten.
Homocystein är troligen inte uträknat för gott – rollen som markör för brist på vitamin B12 och folat väntas exempelvis få ökande betydelse – men homocystein blir aldrig vad det varit som riskfaktor för kärlsjukdom [1].