Det var en trevlig artikel, som Sven Nilsson skrev i Läkartidningen 37/2006 (sidan 2678) om »Ädle Anderson«, den nu helt bortglömde skalden, professorn i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet och ledamoten av Svenska Akademien Anders Anderson.
I ingressen talar Sven Nilsson om fyra läkare i Svenska Akademien. I själva verket finns det två till, före de fyra som han nämner – den ene helt bortglömd, den andre ständigt aktuell och världsberömd. De båda är gustavianen Carl Birger Rutström, invald 1812, och Jöns Jakob Berzelius, invald 1837. Om Berzelius skrev Nils Sjöstrand i LT 40/2006 (sidan 3018) – det enda jag vill tillägga är att det var Berzelius´ språkvårdande insatser som motiverade invalet i Akademien.
Carl Birger Rutström (1758–1826) har kallats »en sengustaviansk medicinare och polyhistor«, men det var inte medicinska förtjänster som förde honom in i Akademien, även om han var med dr och en tid adjunkt i medicin i Åbo. Nej, det ansågs vara hans vänskap med skalden Leopold som gjorde att han blev den andre innehavaren av stol nr 15 och då bordsgranne till vännen Leopold på stol nr 16.