SVTs program »Uppdrag granskning« har med reportaget »Spelet om de apatiska barnen« (18 september) riktat uppmärksamheten mot de apatiska flyktingbarnen och den utredning som leds av Marie Hessle. För en utanförstående är det svårt att till fullo bilda sig en egen uppfattning.
Därför är det angeläget att Läkarförbundets etik- och ansvarsråd granskar detta program och tar ställning till följande två frågor.
1. Yttrandefriheten är grundlagsfäst. Så skall det vara. Men det går inte att blunda när vår yrkestitel – läkare – används för att ge legitimitet åt ryktesspridning. Den frågan behöver granskas närmare.
2. Viktigt är också att klargöra det ansvar vi som läkare har när vi utfrågas av riksdagens utskott. Är en sådan situation jämförbar med intygsskrivande? Det vill säga att läkaren enbart kan uttala sig om det som han eller hon själv har sett eller hänvisa till det som är väl dokumenterat på annat sätt.

I dessa sammanhang blir den som uttalar sig indragen i politiska grupprocesser. Processer som ofta är svåra att genomskåda när man är mitt uppe i dem. Därför behövs det en utarbetad analys och tydliga riktlinjer. Vi behöver ett läkarförbund som vågar ta ställning och försvara en humanistisk värdegrund.