I diskussionen om hur HIV/aidsepidemin kan bekämpas är vi uppenbarligen överens med Roland Andersson om en hel del – men inte om allt.
För den som är intresserad av att läsa mer om Sidas uppfattning kring hur arbetet mot HIV och aids måste bedrivas har Sida ett antal skrifter som väl beskriver vår breda syn på prevention. Grundsynen är ett rättighetsbaserat synsätt med respekt för individens rätt att fatta sina egna beslut grundade på korrekt information och kunskap.

Individen – inte Sida eller Roland Andersson – måste avgöra vad som är »missbruk« av sexualitet och vilka »ramar och gränser som kännetecknar en hälsosam sexualitet«. Glädjande nog tycks vi alla vara överens om att kvinnor och män i praktiken har olika möjligheter att påverka beslut och ändra beteenden, och att kunskap är en viktig hörnsten. Ojämställdheten, med förlegade och destruktiva könsroller, främjar smittspridningen och skördar mängder av liv.
Och det tycks också som att vi är ense om att tillgång till kondom är ett viktigt inslag i preventionsarbetet. Det är utmärkt. Men det är då viktigt att inte bidra till att misstänkliggöra kondomens effektivitet som skydd mot sexuellt överförbara sjukdomar, inklusive HIV.