Lars Hetta efterlyser i Läkartidningen 38/2006 (sidan 2764) en landsomfattande analys av rekryteringsläget för alla specialiteter.
Socialstyrelsen har ett löpande regeringsuppdrag att analysera tillgången och efterfrågan på legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Arbetet bedrivs inom ramen för nationella planeringsstödet, NPS, främst genom årlig publicering av arbetsmarknadsstatistik samt en årsrapport som publiceras i januari varje år. Både Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting deltar aktivt i planeringsstödets referensgrupp.
Socialstyrelsen kommer inom de närmaste veckorna att publicera en ny statistikpublikation som redovisar tillgången inom varje läkarspecialitet. Denna publikation kan förhoppningsvis ligga till grund för fortsatt diskussion om tillgången och efterfrågan på olika specialiteter.
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen är det varje landsting som svarar för att specialistutbildning bedrivs i sådan omfattning att den motsvarar den framtida efterfrågan på specialister. NPS kan genom god statistik och kunskap vara ett stöd för landstingen i detta arbete och lyfta fram nationella problem för diskussion. Ett flertal landsting har under de senaste åren utvecklat sitt arbete med att analysera den framtida tillgången och efterfrågan på specialistläkare och försöker på olika sätt att locka yngre läkare till specialiteter med rekryteringssvårigheter.
Lars Hetta och alla andra intresserade är välkomna att ta del av vår statistik på ‹ http://www.socialstyrelsen.se/NPS ›.