Staffan Olsson oroar sig över att debatten leder till en olycklig polarisering mellan privat och offentligt driven sjukvård. Jag tycker snarare att vi närmat oss varandra. Olsson understryker själv faran med prestationsersättning och betonar risken för avarter i sitt första inlägg i Läkartidningen 40/2006 (sidorna 3014-5). Han föreslår en ersättning baserad på kapitering eller områdesansvar, något jag inte har invändningar emot, vilket jag skrev i föregående replik.
När han nu delar mina invändningar mot riskkapitalägda bjässar och dessutom föreslår kooperativa och non-profit-organisationer är enigheten ännu större. Låt oss följa Norges exempel: primärvården kan, under kontrollerade former, privatiseras; sjukhusen förblir offentliga.