Lars Werkö och jag verkar vara överens om att det behövs förändringar i sjukvården, men jag håller inte med om Werkös och Enkvists beskrivning av problemen i en DN debatt-artikel.

De som likt Werkö och Enkvist har inflytande och stor kunskap måste använda den på ett ansvarsfullt sätt. Nämnda debattartikel innehöll många sakfel samt flera tendentiösa formuleringar som tyvärr grusar budskapet.
Man måste också vara beredd att få kritik när man sticker ut hakan. Ibland kan det leda till en fruktbar debatt som leder sakfrågan framåt, men det kan också leda till raka motsatsen.
Låt oss hoppas att debatten om sjukvårdens problem och möjligheter fortsätter i en konstruktiv dialog.