Den senaste tiden har högt homocystein (Hcy) som riskfaktor för hjärt–kärlsjukdom och det faktum att sänkning av Hcy med folat- och vitamin B12-behandling inte på ett tydligt sätt visats minska risken diskuterats i Läkartidningen [1].
B12-brist i sig verkar inte vara någon riskfaktor för hjärt–kärlsjukdom [2]. Däremot har det rapporterats en ökad risk för hjärt–kärlsjukdom och slaganfall vid lågt folatintag eller låga folatnivåer i blodet [3]. Folat verkar dessutom vara det kritiska vitaminet för Hcy-nivån i plasma. Färsk frukt och grönsaker är bra källor till folat men är känsliga för kokning [4].
Åtminstone två studier har visat att ett högt intag av färska frukter och grönsaker har samband med höga folatnivåer och lågt Hcy [5, 6], varav den ena var en interventionsstudie [6]. Ett högt intag av sådan föda är också sedan tidigare väl känt för att skydda mot hjärt–kärlsjukdom. Sådan kost innehåller inte bara folat utan många andra kända och okända ämnen som kan vara inblandade i skyddet mot kärlsjukdomar.
Möjligen är därför Hcy en sådan surrogatmarkör som diskuterats av Johan Lökk [1], kanske en markör för lågt intag av frukt och grönt. Dock kan Hcy också höjas vid brist på bland annat vitamin B12, om än i en mindre utsträckning [3].
Möjligen är det alltså varken folsyra, kobalamin eller homocystein som spelar någon roll kring förebyggandet av hjärt–kärlsjukdom utan intaget av färska frukter och grönsaker i sin helhet.