Man kan fundera på vad det är som gör att det är lätt att ha 3000 patientbesök per läkare och år i privat regi, medan det är så slitsamt att klara 2000 på landstingens vårdcentraler. Det handlar naturligtvis inte om att offentligt anställda allmänläkare är lata eller gnälliga, inte heller om att de förvandlas till giriga vårdproducenter när de jobbar för egen räkning.

Den extrema arbetstyngden för läkare i offentlig primärvård är inte fiktiv utan högst verklig och kan inte förstås av någon annan än oss själva. Ungefär så som att bara en fågel kan förstå hur det är att flyga. Det arbete som utförs på den sk administrativa tiden är som ett svart draperi för andra yrkeskategorier och möter olika reaktioner. I bästa fall inser man att det behövs, men det förekommer antydda uppfattningar om att vi vilar oss, surfar på Internet eller något annat. Att någon överhuvudtaget kan tro sådant beror naturligtvis på att man i sin verklighetstolkning alltid relaterar till sin egen verklighet, och verkligheten är olika för olika yrkesgrupper på en offentlig vårdcentral.

När man jobbar i egen regi får man möjlighet att dela verkligheten med den eller de få medarbetare man har. Det är lättare att ha samma verklighet när man är få. Ingen kanske trivs med att gå hem förrän alla är klara med dagens jobb. Ingen kanske känner sig bekväm med att i lugn och ro ta sin lagstadgade kafferast förrän det finns förutsättningar för alla i gruppen att göra det. Och förutsättningarna skapas ju genom samverkan.
Jobb som hyrläkare vidgar perspektivet på primärvårdens problem. När man har varit på flera olika vårdcentraler inser man att idealstället inte finns, men att olika vårdcentraler är olika bra och att nyanserna har stor betydelse. Det är också nyanserna som gör att man väljer en vårdcentral framför en annan.
Tillkortakommandena varierar från ställe till ställe. Några typiska anledningar till att mottagningar inte flyter är:
otympliga datasystem som försvårar läkarens arbete
väntetid på personal för att få assistans
överbokningar
dåligt fungerande apparater
eftersläpning i journalutskrift
störningar i form av »enkla» konsultationer, receptbegäran och dylikt som flikas in under mottagningstid
brist på lediga undersökningsrum
dåligt förberedda patienter
rutiner avsedda att underlätta arbete för andra yrkesgrupper med merarbete för läkare som följd.

Allt detta kan man komma ifrån när man arbetar i egen regi, och det räcker gott och väl för att förklara hemligheten bakom smidiga och smärtfria 3000 patientbesök per år.