I sommar har jag på min vårdcentral träffat på en del patienter, framför allt äldre, med låga Na-värden, några med värden ner mot 120 mmol/l. Vid anamnes framkommer användning av sk mineralsalt av typ Seltin. Efter återgång till vanligt salt har Na-värdena normaliserats.
Sedan 1,5 veckor tjänstgör jag vid kardiologkliniken i Kristianstad och har redan träffat tre patienter med låga Na-värden där patienterna använt Seltin.
Jag har också sett höga kaliumvärden speciellt hos patienter som behandlas med kaliumsparande diuretika och/ eller ACE-hämmare/A2-antagonister vid samtidigt bruk av mineralsalt. Vid återgång till vanligt salt sjunker kaliumvärdet.

Jag tror att många äldre med blodtrycksbehandling av välmenande anhöriga fått rådet att använda mineralsalt i stället för vanligt salt, efter all diskussion angående natriumkloridens inverkan på blodtrycket. Men om man har vätskedrivande behandling behöver man Na för optimal funktion av diuretika.
Med årets varma sommar har många äldre med vätskedrivande behandling druckit för lite, ersatt vätskeförluster med vanligt vatten och som matlagningssalt använt Seltin och därigenom ådragit sig en Na-brist.
Jag vill med detta inlägg uppmärksamma kollegorna att vid fynd av låga Na-värden efterfråga vilken typ av salt som patienten äter.
Mitt råd: Alla som har vätskedrivande behandling och/eller kaliumsparande läkemedel ska använda vanligt salt, inte Seltin eller annat mineralsalt.