I Herman Nilsson-Ehles välformulerade presentation av Torfi Fjalar Jonassons doktorsavhandling föreligger dessvärre en oklarhet (Läkartidningen 46/ 2006, sidan 3597). Läsaren kan få intrycket att brist på vitamin B6 (pyridoxin) är vanlig orsak till förhöjt homocystein. Så är inte fallet. Pyridoxin har ett gammalt gott rykte som homocysteinsänkare vid homocystinuri, en sällsynt ärftlig rubbing i ämnesomsättningen.
Höga doser pyridoxin sänker här homocystein från över 300 mmol/l till omkring 70 mmol/l [1]. Pyridoxinets verkningar är dock komplexa och potentiellt skadliga [2, 3]. På de nivåer av homocystein som blev föremål för den norska interventionsstudien NORVIT hade pyridoxin, 40 mg dagligen, ingen som helst effekt på homocystein under 2-4 års behandling [4]. Någon klinisk effekt uppnåddes (förstås) inte heller.