Den för cirka ett år sedan bildade Världs-organisationen för kulturell psykiatri (World Association of Cultural Psychiatry – WACP) höll i slutet av september sin första kongress i Kinas huvudstad Beijing. Mer än 300 forskare och kliniskt verksamma psykiatrer från hela världen deltog i tre intensiva dagar med plenarsessioner, ett 60-tal parallella vetenskapliga symposier samt en posterutställning.

Utöver sedvanliga teman vid detta slags sammankomster såsom migration, asylprocesser, trauman och minoritetsfrågor handlade flera symposier vid denna kongress om religion och mental hälsa samt om psykoterapi i ett kulturellt perspektiv. Andra symposier berörde kvinnors situation inom den psykiatriska vården liksom familjeterapi som en del av behandlingen av patienter med mentala problem. Psykiatriskt organisationsarbete och lagstiftning samt arbete mot diskriminering, stigmatisering och tvångspsykiatri avhandlades i flera symposier. Stort intresse tilldrog sig även teman som epidemiologi och diagnostiska kriterier sedda ur ett kulturellt perspektiv.
Kongressen kunde äga rum tack vare lokala sponsorer och det organisationsarbete som lagts ned av Institute of Mental Health vid Beijings universitet. Bland övriga evenemang kan noteras att deltagarna bereddes möjlighet att besöka kulturellt och historiskt intressanta platser i Kina.

Initiativtagare till WACP är fyra internationellt kända kolleger inom ämnet – professorerna Wen-Shing Tseng, USA (nu president för organisationen), Goffredo Bartocci, Italien (president elect), Ronald Wintrob, USA, samt Jon Streltzer, USA (sekreterare och kassör). Även flera internationella organisationer medverkade vid bildandet av WACP. De mest kända är Society for Study of Psychiatry and Culture (SSPC) samt World Psychiatric Associations transkulturella sektion. WACP har som syfte att bygga upp en världsomfattande plattform för utveckling av kulturell psykiatri inom såväl klinik som forskning. Världskongressen är bestämd att hållas vart tredje år, och nästa gång hålls den i Italien år 2009.

Men redan nästa år, den 9–12 september, blir Stockholm platsen för ett internationellt möte kring kulturell psykiatri, arrangerat av SSPC och transkulturella sektionen inom WPA. Temat är »Multicultural dialogue in globalizing world«. Lokal organisatör är Ersta Sköndal högskola med professor Jan-Håkan Hansson som ordförande. Ytterligare information kan fås via högskolans webbplats www.esh.se.
Vi hoppas att så många kolleger som möjligt kan delta i konferensen, både som deltagare och som föreläsare.