Vår ståndpunkt är att en användning av Y-BOCS där man – som HomO gör såväl i sitt informationsbrev till psykiatrin som i sin replik – blandar samman homosexualitet och tvångstankar om homosexualitet mycket väl kan vara kränkande eller diskriminerande, medan formuläret i sig inte är det. Det är glädjande att HomO nu fokuserar på hur man ska undvika att denna sammanblandning blir del av »patientens horisont«.

Att ta bort frågan om homosexuella tvångstankar som myndigheten föreslår skulle dock minska formulärets möjlighet att fånga upp specifika och skambelagda tvångstankar och kan inte försvaras utifrån en klinisk eller vetenskaplig ståndpunkt. Risken att kränka homosexuella patienter minskas bäst med den typ av upplysning som Socialstyrelsen föreslagit, vars utformning vi, och säkert även HomO, gärna bidrar till.