Jan Wahlström återkommer med sin kritik mot att vi infört en ny och säkrare riskvärderingsmetod (CUB) inom fosterdiagnostiken i Stockholm (Läkartidningen 45/2006, sidorna 3460-3).

Man kan fråga sig vad som nu blivit ett etiskt dilemma när tusentals kvinnor tidigare föreslagits att genomgå fostervattenprov på åldersindikation. Wahlström har som ansvarig för ett genetiskt laboratorium deltagit i den verksamheten. Är det först nu, år 2006, som en korrekt etisk ståndpunkt har klarnat? Med samma resonemang skulle aldrig nya landvinningar inom genetiken såsom preimplantatorisk diagnostik och diagnostik av hereditär cancer blivit av.
Det är viktigt att de som deltar i etiska tankesmedjor inte står för ett separat elittänkande. En majoritet av gravida kvinnor i Stockholm idag vill – på frivillig basis – ha möjlighet och tillgång till modern fosterdiagnostik med så god precision och så få negativa bieffekter som möjligt.
Låt oss också erbjuda dem detta!