Med anledning av artikeln om vårt preventivmedel NuvaRing (Läkartidningen 1–2/2007, sidan 32-4) vill Organon AB göra följande klargörande.
Vi har inte funnit några faktafel i artikeln, men uppfattar att pressmeddelandet, tidningens omslag, artikelns rubrik samt sammanfattningen ger en bild av att risken för blodpropp varit okänd och att Organon försökt att ge vilseledande information eller dragit förhastade slutsatser.
Organon har sedan introduktionen informerat om att NuvaRing frisätter 15 µg etinylestradiol och 120 µg etonogestrel dagligen som tas upp i blodbanan av slidans slemhinnor, att produkten har samma verkningsmekanism som kombinerade p-piller och att den därmed har samma kontraindikationer och varningstexter.
Vidare har Organon till både förskrivare och användare varit tydliga med att det finns en risk att drabbas av blodpropp med NuvaRing, att risken är jämförbar med övriga preventivmedel som innehåller både gulkroppshormon och östrogen samt att det inte går att dra några slutsatser av att dosen är lägre än hos kombinerade p-piller.

Aktuella data från biverkningsrapportering i Sverige och utomlands, vilka motsvarar över två miljoner årsbehandlingar, visar att risken att drabbas av blodpropp är densamma som för kombinerade p-piller. Vi är medvetna om att det behövs ytterligare studier för att vi ska kunna uttrycka oss mer exakt om riskerna för just NuvaRing. Vi vill samtidigt betona vikten av en god biverkningsrapportering.
Vi tackar för det arbete som Eva Samuelsson och hennes medförfattare har gjort för att belysa riskerna för blodpropp. Samtidigt tror vi att Läkartidningens egna journalistiska ambitioner istället bara skapat oro och förvirring för förskrivare och användare.