Margaret Chan, WHOs nytillträdda generaldirektör, betonade i sitt invigningstal till WHOs personal att primärhälsovården är grunden för WHOs arbete. I sitt tal sa hon att »sjukdomsspecifika initiativ har sin plats … Men en primärhälsovårdsansats är nödvändig för att integrera olika aktiviteter bättre«.
Chan betonade i sitt tal att primärhälsovårdsstrategin står för värderingar som fokuserar på jämlikhet, att sjukvården ska vara tillgänglig för alla som behöver den, övergripande hälso- och sjukvård som alla har råd med, och hållbar utveckling. Hon betonade att dessa värderingar är nära knutna till fattigdomsbekämpningen, och att de är oundgängliga i arbetet för att nå FNs millenniemål.

Primärhälsovårdsstrategin utvecklades av WHO och Unicef i samband med en gemensam konferens i Alma-Ata (nu Almaty) i Kazakstan i dåvarande Sovjetunionen 1978. Den har senare attackerats av bland andra Världsbanken, som vill ha mer marknadsstyrda »reformer« i sjukvården, och av företrädare för sk vertikala program, som ägnar sig åt en enda sjukdom. Primärhälsovårdsstrategin är emellertid ett resultat av en mycket lång konsultationsprocess och väl förankrad inom WHO.

Chans hela tal kan läsas på http://www.who.int/dg/chan/speeches/ 2007/ address.to.staff/en/index.html