Testning för högrisk HPV-DNA har hög sensitivitet men lider av dålig specificitet, vilket begränsar användningsomådena. Att använda ett ospecifikt test för en icke behandlingsbar, sexuellt överförd virusinfektion som tumörmarkör i allmän screening ifrågasätter vi fortfarande. Detta har vi diskuterat tidigare i Läkartidningen [1].
Däremot har HPV-testning en roll att spela i utredning av lätta och svårvärderade cellprovsavvikelser i vissa sammanhang. Nationella riktlinjer kring detta håller på att utformas.